Ali Demirkan, 1964 yılında ilk atölyesini kurdu. İlerleyen yıllarda, ayakkabı sanayinin makineleşmeye başlamasıyla birlikte, atölyesini tam teçhizat donaratak fabrika hayatına geçti. Geçen uzun yıllar boyunca, edinmiş olduğu el imalatındaki yüksek beceri ve bilgi birikimini, modern imalat teknikleriyle birleştirdi. 


Sayın Demirkan'ın hiç bitmeyen kaliteli ayakkabı üretme tutkusu ve heyecanı, firmanın temel prensibi haline gelmiştir ve bütün çalışanlarınca da takip edilmektedir. Firmamız bu nedenle her zaman gelecek odaklı düşünmekte, kısa süreli başarılardansa, uzun dönemli büyümeleri dikkate almaktadır. Sebata'nın başarısı “her zaman daha iyisini yap” iş anlayışıyla özetlenebilir.